ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ

Всяка година, пред нас стои дилемата, какво отопление през отоплителният сезон да изберем, как да сравним различните видове и условия за правилния избор при за отоплението у дома и удовлетвореността, както през отоплителния сезон, така и след него. В търсене на най-ефективен и евтин начин за отопление няма как да не споменем отоплението на пелети, което поради много причини е едно от най-често предпочитаните в последно време поради много причини.

Котлите на пелети, пред тези на твърдо гориво се препоръчват и предпочитат за отопление на къщи, защото те са автоматизирани. Под автоматизация на отоплителната инсталация се разбира самостоятелната работа на пелетния котел, не изискваща постоянното му зареждане с пелети от страна на потребителя и позволява котелът да не се превръща в непрекъснато задължение, за да може да работи правилно. За разлика от котлите на твърдо гориво, при пелетните котли е необходимо да се зареди веднъж за дълъг период от време. Котелът сам се включва, затопля водата както за отоплителната инсталация така и за битово горещо водоснабдяване, след достигане на зададените от потребителя параметри /температура на въздуха и водата/ сам се изключва.

Друга важна причина за избора на отопление на пелети е цената, или по-точно разликата между началните и ежегодните разходи, които правят потребителите за закупуването на котел и пелети за отоплението на дома. В това сравнение на цените за отопление при други горива като нафта и газ, твърдо гориво или електрически ток, по-ниската първоначална инвестиция за покупка на съоръженията от ежегодните разходи за отопление и съхранение. Ефективността при изгарянето на пелетите е много висока, като ниския разход е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление.

Инсталациите с отоплителни съоръжения на пелети вече не се различават толкова от тези на стандартно твърдо гориво в ценови план.
Ако цената на един стандартен котел на тв.гор. е около 2000 лв., то същият на пелети ще струва около 3000-4000 лв.. Горе долу в
същият ценови диапазон варират и пелетните камини с водна риза за етажна инсталация.

Третата основна причина за  отопление на пелети е екологията. За разлика от отоплението на твърдо и други конвенционални горива, пелетите са екологично чист и възобновяем източник на енергия. Пелетите се произвеждат от отпадъчна дървесна маса, чрез пресоване под голямо налягане и без слепващи вещества.  Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произвеждат с ниски нива на влажност, което ги прави изключително ефективни при горене. Обикновено отпадъчният дървен материал от дървообработващата индустрия. Това прави производството им трудно за монополизиране и поскъпването им е по-трудно отколкото при течните горива например. Допълнително предимство при горенето на пелетите е ,че те отделят изключително ниски нива на въглероден диоксид, за разлика от други горива, които се извличат от земните недра и се изпускат в атмосферата под формата на парникови газове, допринасяйки за глобалното затопляне.

Поредната причина за избор на отопление на пелети е: доставката на пелетите до потребителя в сухо състояние, което е основна разлика от доставката на дърва за огрев. Поради пресоването на пелетите и по-малкото място, което те заемат при доставката им до потребителите те се заплащат на тон, а не на кубик, както е при дървата, което от своя страна е икономически по-ефективно.

Удобството, също не бива да се пропуска като пета основна причина при избора за отопление на пелети. За разлика от отоплението на дърва при пелетите не е нужно чисто физическо усилие за нарязване, цепене и подреждане на дървата, което отнема доста време. Като допълнение трябва да споменем и, че складирането на пелетите изисква много по-малко място, за разлика от въглищата или дървата за отопление.

Следващото предимство при петените котли е само почистването. Те имат вградена система за само почистване на горелката и топлообменника, и благодарение на тях намесата на потребителите по отношение на почистването му е сведена до минимум, като се изисква единствено премахване на събраното количество пепел за дълъг период от време. Това прави котлите на пелети изключително самостоятелни и не изискващи грижата на потребителя.