Oтопление на газ

Разгледай каталога ни

По икономичност отоплението на газ е едно от най-евтините  за дома и най-популярния избор за отопление и битова топла вода . Котлите на природен газ са икономични, с тях се отопляваме и си осигуряваме топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е много високо над 95%.

Отоплението на газ осигурява изключителен комфорт за живот и е на наше разположение по всяко време, той е лесен и удобен за използване. Не се налага да правим излишни разходи за транспортирането и съхранението му. Природният газ се доставя по газоразпределителна мрежа при ниско налягане директно до нашия дом и осигурява необходимото ни количество енергия за отопление на газ, подгряване на водата и битови нужди. Газифицирането на дома е правилното и практично решение за повече комфорт за цялото семейство.

Поредната причина заради , която трябва да изберем отоплението на  газ е чистотата на горене. При него не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха. Много от големите градове по света използват природният газ в транспорта, промишлеността и бита , за да намалят вредните емисии в атмосферата до възможен минимум. Замяната на традиционните енергоизточници със синьо гориво допринася за намаляване на замърсяването и поддържане на чиста и здравословна околна среда.

При отолението на  газ имаме ефективен контрол на енергията, която използваме в дома си за подгряване на вода за отопление и битови нужди. Можем да регулираме, спираме и пускаме ръчно или от разстояние газовите уреди във всяко помещение и по всяко време. При отоплението на газ и използването на седмичен програматор / термостат можем да поддържаме желаната температура във всички или в част от стаите във нашия дом и допълнително да регулираме разхода си на газ. При използването на природен газ винаги знаем точно какво количество енергия сме консумирали и при каква цена. Така плащаме само за реално използваната енергия.